עדכון המחירים בספריית המחזות

 
11/12/2017 נכון לשעה: 09:27
עדכון המחירים בספריית המחזות
החל מה-1.1.18 המחירים בספריית המחזות של המרכז העירוני לתיאטרון יעודכנו.
משלוח מחזה סרוק במייל: 20 ש"ח.
ייעוץ בספרייה (עד שעתיים) : 25 ש"ח לתלמיד.
 
 
   חזור   
   הודעות נוספות