לוח שנה אקדמי


שנה''ל תשע''ז 2016-2017


פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, כ''ח תשרי 30/10/2016

פורים ושושן פורים ימים ראשון ושני, י''ד-ט''ו אדר 12-13/3/2017

שבוע ציור מחוץ לקוביה ראשון עד שישי כ''ח אדר- ד' בניסן 26-31/3/2017

חופשת פסח ראשון עד שלישי ו' עד כב' בניסן 2-18/4/2017

ערב יום הזיכרון (הלימודים יסתיימו בשעה 13:00) יום ראשון, ד' אייר 30/4/2017

יום הזיכרון ויום העצמאות ימים שני ושלישי, ה'-ו' אייר 01-02/5/2017

יום ירושלים יום רביעי כ''ח באייר 24/5/2017

חופשת שבועות ימים שלישי- חמישי, ה'-ז' סיוון 30/5-01/6/2017

חזור
חיפוש