סדנאות מבוגריםלפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המרכז
02-5456200