לבן

לבן- המסלול ללימודי אמנות בקוביה

יום לימודים : שלישי 9:00-19:00
יום סטודיו פתוח : ראשון 10:00-17:00

ייחודה של תוכנית לבן :

א. ריכוז של יום לימודי אמנות אינטנסיבי אחת לשבוע הכולל הכרות עם המדיות השונות באמנות הפלסטית העכשווית.

ב. במהלך הלימודים התלמידים רוכשים כלים טכניים ורעיוניים בעבודה ברישום, ציור, פיסול, מיצב, צילום, סדנא רעיונית, וידאו ותאוריה.

ג. חשיבות התכנית היא בדגש שניתן על פיתוח מיומנויות חשיבה אישית, ועל היכולת לפתח דיון ביקורתי ומעמיק על העבודות של כל תלמיד.

שנה א'
השנה הראשונה מיועדת להקניית יסודות עבודה במגוון מדיומים, עם התמקדות בלימודי רישום וציור, פיסול בסיסי ורעיוני, צילום ותולדות האמנות. בשנה זו נפתח חשיבה רעיונית ונצבור שעות נסיון בעבודה אישית וקבוצתית, עד להצגת פרוייקט סיום בתום השנה.

שנה ב'
השנה השנייה תחולק לשני סמסטרים שונים באופיים : בסמסטר הראשון יעמיקו התלמידים את עבודתם בתחום הציור, הפיסול והמיצב, ישכללו מיומנויות בעבודת סטודיו מרוכזת ויתנסו בחומרים נוספים. בסמסטר השני יעברו התלמידים להתרכז בפרויקטים אישיים ויפגשו לדיון קבוצתי, תרגילים, הרצאות ולמידה ביקורתית בסדנאות רעיוניות בהנחיית מורים מצוות המסלול ואמנים אורחים. תערוכת הסיום תוצג לקהל הרחב בחלל הגלריה של הקוביה.

שנה ג'
בשנה זאת יתמקדו התלמידים בתהליכי עבודה ארוכים ומעמיקים בנושאים אישיים. את השנה ילוו עבודה קבוצתית משותפת בסדנא רעיונית וקורסים סמסטריאליים במדיות דיגיטליות : קורס וידאו-ארט בסמסטר הראשון וקורס ייעודי בתוכנות גרפיות ועיצוב אתר אישי בסמסטר השני. התלמידים יקבלו כלים וליווי להבשלתם לכדי יוצרים עצמאיים.

השתתפות בתוכנית מותנית בראיון קבלה.

סגל ההוראה:
ראשת המסלול / אוחנה עדנה
מורים/ אורימיאן דן / אזולאי שגיא / בנינגה שרה / גולדויכט הדסה / גור זאב גליה / ויצמן-יערי ערגה / זוטא רותם / יצחקי עלמה / צירמן ערן / קרמר אלכס

שכר הלימוד :
שנה א' 8,500 ש''ח
שנה ב' 8,500 ש''ח
שנה ג' 6,000 ש''ח
חזור
חיפוש