אודות הגן

אודות הגן


היסטוריה:

בתקופת המנדט הבריטי (1917-1948) עוצבו תכניות פיתוח לירושלים. העקרונות שלהן נשמרו ובמשך שנים היתה, בין השאר, הקפדה על בנייה על רכסי ההרים ושמירה העמקים כשטחים פתוחים היוצרים חגורות ירוקות סביב האזורים הבנויים.

לאחר המצור הוחכר שטח העמק לקיבוצים מעלה החמישה וקרית ענבים, שנטעו בו מטעי דובדבנים ותפוחים. חוזה החכירה היה תקף עד 1982, אך למעשה הקיבוצים המשיכו לעבד את האדמות עד תחילת שנות התשעים.

בשנות השמונים והתשעים נבנו באזור קניון מלחה (נפתח 1993), הגן הטכנולוגי ואצטדיון טדי (1992). סלילת כביש בגין, שהחלה באמצע שנות ה-90 והסתיימה בשנת 1998, יצרה מחסום בין עמק הצבאים לבין נחל רפאים, וחלק מאוכלוסיית הצבאים (כ-30 צבאים) נכלאה בעמק.

בסוף שנות ה-90 קידמו הקיבוצים תכנית הכוללת 1400 יחידות דיור, משרדים, מתחמי היי-טק, מוסדות ציבור ומכללה. בשנת 2000 החלו עבודות תשתית, עוד לפני קבלת האישורים הדרושים, ותושבי האזור פתחו במחאה שהיתה עצמאית בשלב ראשון. בתמיכת ארגונים סביבתיים וחברתיים התושבים התאגדו לוועד הפעולה למען עמק הצבאים והגישו התנגדויות לתוכנית. בה בעת אורגנו הפגנות, הוגשו עתירות והתנגדויות משפטיות והתקיימו כנסים. בשנת 2002 ועדת המשנה המחוזית לתכנון ובנייה דחתה את תכנית הבנייה של הקיבוצים.

גורמי נדל''ן שונים המשיכו לקדם תכניות בנייה בעמק. ועד הפעולה התארגן ובחורף 2003 הכין תכנית משל עצמו בשיתוף תושבי האזור – תכנית האב לעמק הצבאים. בשנת 2008 הועדה אמצה את תכנית האב והוחל תהליך של תכנון מפורט.

לראשונה בארץ, הן תכנית האב והן התכנון המפורט, נוצרו בשיתוף עם הציבור ובהתאם לצרכי הציבור ורצונותיו.

בשנים 2010-2012 נמשך מאבק משפטי על עתידו של העמק, ובמקביל חלה היתדרדרות במצב העדר כתוצאה משחרור של כלבי ציד בשטח על ידי מתגדי הקמת הפארק. העמק נסגר למבקרים בשנת 2013. בוצעו עבודות גידור על מנת לשמור על עדר הצבאים, הוכשרה חניה לכמה עשרות מכוניות, הוקם מבנה כניסה והוקמה מערכת המים הכוללת ארבע בריכות בגדלים שונים ואגמון המשתרע על כ-30 דונם המושך מגוון עופות מים נודדים.

במרץ 2015 הסתיים שלב א של הפיתוח והעמק נפתח לקהל הרחב.

כיום חיים בפארק 23 צבאים, ואוכלוסייתם עולה בכל שנה, ומגיעים אליו מאות מבקרים ביום.

הצבי הארץ-ישראלי
המין הנפוץ משלושת מיני הצבאים בישראל. בעבר היה נפוץ באגן המזרחי של הים התיכון וכיום מצוי בישראל בלבד. משקלו של הזכר כ-25 ק''ג ומשקל הנקבה כ-18 ק''ג. הצבי מוזכר במקורות פעמים רבות, והוא סמל לכוח, למהירות וליופי.

לצבי חושי ראיה, שמיעה וריח מפותחים במיוחד. הצבאים חיים בעדרים, עם נחלות מוגדרות. בראש כל עדר עומד זכר, השומר בקנאות על נחלתו ומנהיג נקבות, הנהנות מחסותו. הנחל והצומח בה משמשים בה משמשים לעדר כמקור מזון, מסתור ורבייה.

בעקבות סלילת כביש בגין, בשנות התשעים של המאה העשרים, נכלאו הצבאים שחיו בעמק. הצבאים שנותרו היו חלק מאוכלוסיית בת מאות פרטים, שחיה בין מורדות בית הכרם, מלחה ועמק רפאים. הפיתוח העירוני, דריסה וטריפה על ידי תנים וכלבים, גרמו לצימצום העדר, שמנה בשיאו כ-30 צבאים.

במסגרת הקמת הפארק החל שיקום עדר הצבאים, המתבצע על ידי השבה לעמק של צבאים משבי לא חוקי בלבד. העמק גודר והותקנה בו מערכת של שערים כפולים.

הליבה הטבעית של העמק, המסומנת בחבל סימון, המהווה אזור שיקום ומיועדת לצבאים בלבד.