מועצת העירייה ה 15
ישיבת מינהלים קהילתיים 'מס 9
תאריךשעהמקום
09/09/2015    כ"ה אלול תשע"ה17:00אולם הנהלה 1

סדר יום
 
סדר יום הוועדה למינהלים קהילתיים ישיבה מס' 9
פרוטוקול
 
דו''ח הוועדה למינהלים קהילתיים מישיבה מס' 9
תמליל הישיבה
 
תמליל הוועדה למינהלים קהילתיים מישיבה מס' 9
להורדת עדכון גרסת pdf