מערכת שעות לשנת תשע"ו - חלוקת חללים לפי ימים ושעות
יום א'
ספריה
חדר מחשביםסטודיו פיסול סטודיו קרמיקהסטודיו ציור 
  9:00-16:00
סטודיו פתוח מסלולים
לבן ובוגרים
10:30-13:30
פיסול ועיצוב קרמי - רונית
9:00-13:00
העין והרוח דן
שיעור בוקר
   14:00-18:00
השלמה וצביעה לתלמידי קרמיקה
14:00-17:00
יסודות הרישום דן
שיעור צהריים
 17:00-21:00
גרפיקה ממוחשבת ערן
17:30-20:00
בעין צעירה סיגל
 17:30-21:30
הפרוייקט של דן
שיעור ערב
יום ב'
 8:00-12:00 גרפיקה ממוחשבת ערן9:00-12:00 עבודת יד מסלול קרמיקה9:00-12:00
אבניים מסלול קרמיקה
9:00-13:00
דיוקן(צבע) סיגל
שיעור בוקר
 16:00-18:30 צילום לנוער- צילום בעם12:00-13:00 טכנולוגיה שנה ב'12:00-13:00 טכנולוגיה שנה א'13:30-17:30 דיוקן(צבע) סיגלשיעור צהריים
 19:00-21:30 צילום מתחילים- צילום בעם14:00-18:00 עבודת יד מסלול קרמיקה14:00-18:00 אבניים מסלול קרמיקה18:00-21:00 רישום והדפס סיגלשיעור ערב
יום ג'
  9:00-12:00 פיסול לבן א'9:00-12:00 ציור לבן א'9:00-13:00 תהיה וגילוי(צבע) רורישיעור בוקר
 12:00-14:15 לבן- הפסקת צהריים, הרצאה תיאורטית14:30-17:30 פיסול לבן ב'14:30-17:30 ציור לבן ב' שיעור צהריים
 18:00-20:00 מבוא לצילום גליה18:30-21:30 פיסול גוף האדם עמנואל18:30-21:30 השלמה ותרגול לתלמידי מסלול קרמיקה17:30-21:30 מציירים עם שולמיתשיעור ערב
יום ד'
 9:00-10:30 הרצאה מועד ב' 11:00-14:00 מועד ב' לאוניד10:00-13:00 סטודיו פתוח(ציור) עדינהשיעור בוקר
 11:00-14:00 מועד ב' יעל11:00-14:00 מועד ב' עדנה14:30-16:00 השלמה וצביעה לתלמידי קרמיקה שיעור צהריים
 17:00-21:00 גרפיקה ממוחשבת ערן 16:30-20:00 קסם האבניים ויטה שיעור ערב
יום ה'
9:30-12:30 אמנות בנייר גליה8:30-12:30 גרפיקה ממוחשבת ערן8:30-16:30 סטודיו בוגרים9:00-16:00 סטודיו פתוח לתלמיד מסלול קרמיקה9:30-13:30 חושבים ציור עדנהשיעור בוקר
  11:00-14:00 הנחיה סטודיו בוגרים  שיעור צהריים
  17:00-20:00 מריאליזם לדמיון(פיסול)ענת 16:00-20:00 מפגשים ראשוניים(ציור) עדנהשיעור ערב
יום ו'
  9:00-13:00
פיסול נטו עמנואל (אחת לשבועיים)
 9:00-13:00
מרתון ציור מודל דן (אחת לשבועיים)
שיעור בוקר
    8:30-13:30
חולצת השבת סיגל (אחת לחודש)