לשכת פניות עולים

לשכת פניות עולים
 
הלשכה נועדה לאפשר לעולים חדשים תושבי העיר קבלת מידע, הכוון, ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות והתערבות מקצועית.

שירותי הלשכה:
  • טיפול פרטני/קבוצות עולים בעלי אינטרסים משותפים, הפונים אל רכזת הלשכה במסגרת קבלת קהל.
  • מתן סיוע לעולים בבעיות מיוחדות.
  • פרסום מידע אקטואלי הרלוונטי לעולים לצורך מיצוי זכויותיהם.
  • שירותי ייעוץ וסינגור.
  • תרגום מסמכים.
  • משרדי ממשלה שונים (בעיקר של משרד הבינוי והשיכון, משרד העלייה והקליטה והמוסד לביטוח לאומי).
  • תיווך בין העולה לכל הגורמים הרלוונטים.
  • ליווי ומעקב.
יפו 36
שעות קבלת קהל: ימי ב' ו ד'- 13:00-16:00
שעות מענה טלפוני: ימי ג' 8:00-10:00 ימי ה' 14:00-16:00
02-6234365
klvioleta@jerusalem.muni.il
ויולטה קליינמן - רכזת לשכת פניות עולים
13-jan-2014 - עודכן בתאריך