צור קשר

צור קשר
 
02-6295308
02-6295255
aliyah2@jerusalem.muni.il
https://aliyah2.jerusalem.muni.il
טופס פניות הציבור לרשות הקליטה העירונית
23-nov-2014 - עודכן בתאריך