מנהלת מבני דת

מנהלת מבני דת
תפקיד המנהלת למבני דת: הקמת מקוואות טהרה, הקמת בתי כנסת, בתי עלמין, עירובין וגניזה. מנהלת מבני דת
מקוואות טהרה
גובה ההשקעה בבניית מקווה מודרני ועלות תפעול ותחזוקה בכוח אדם ותשומות, מחייבים חשיבה על גודל מקווה אופטימלי לתפושה יציבה. מיקומו יקבע בקרבת ריכוז צפוף של ביקושים ועל נתיב תחבורתי אך מוצנע.
הטיפול כולל: איתור הצורך והיקפו, איתור השטח, אישור תקציב, הכנת פרוגראמה, הזמנת תכנון וליווי ואישור תכנון, יציאה למכרז ומעקב ביצוע יום יומי עד לסיום ומסירה.

בתי כנסת:
בתי הכנסת נבנים ע''י הקהילות השונות ולא ע''י העירייה, תוך שהם נעזרים בשרותי המנהלת.
הטיפול כולל: הכרת צרכים, איתור שטחים ע''פ תוכניות תב''ע מאושרות, ייזום שינויי תב''ע ומתן חוו''ד לתב''ע בהתהוות, ליווי הגשת בקשות לועדת ההקצאות ומתן המלצות, הכוונת העמותות בהליכי התכנון בפועל, במידת האפשר והקיים, מתן סיוע תקציבי עירוני וממשלתי וקשר עם תורמים.

בתי עלמין
ריכוז הטיפול העירוני בבתי העלמין בירושלים כולל הר המנוחות בגבעת שאול, הר הזיתים ושיח באדר.
הטיפול כולל: הרחבת בית העלמין בגבעת שאול לפתרון מצוקת הקבורה הקשה בירושלים. טיפול שוטף ושדרוג בית העלמין בגבעת שאול בשיתוף מועצת בתי העלמין וחברות הקדישא. ייצוג העירייה בטיפול עמוק בבית העלמין הר הזיתים באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים כזרוע מבצעת של ממשלת ישראל ועיריית ירושלים. שיקום בית העלמין שיח באדר, טיפול בבית ההלויות העירוני (שמגר) בשיתוף המועצה הדתית, מועצת בתי העלמין וחברות הקדישא.
טיפול בחלקת יקירי ירושלים וטיפול בקבורתם לאחר 120.

עירובין
ריכוז הטיפול העירוני בהקמת עירובין ברחבי העיר בתיאום עם המועצה הדתית, מנהלים קהילתיים והגורמים העירוניים השונים.

גניזה
תמיכה בהקמת מערך הגניזה בעיר ירושלים.
ככר ספרא 13
שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות: 09:00-15:00 ובתיאום מראש.
02-6297598/9
02-6295770
טופס פניות הציבור
גב' יהודית אדלר
מנהלת מבני דת
13-nov-2013 - עודכן בתאריך