רשימת עצים חסכני מים

רשימת עצים חסכני מים
 
ברשימה זו מחולקים העצים לשלוש קבוצות בעלות צריכה שונה:
0- ללא תוספת השקיה
1- בתוספת עד 100 מ''מ=100 ליטרים למטר ריבועי שטח מושקה
2- בתוספת עד 200 מ''מ=200 ליטרים למטר ריבועי שטח מושקה
הכל, כאמור, לגבי צמחים בעלי מערכת שורשים מבוססת

רמת צריכהעצים
0אלה ארץ ישראלית
0אלון התבור
0אלון מצוי
0אורן הגלעין
0אורן ירושלים
0ברכיכיטון צפצפתי
0טטרקליניס מפריק
1אילנתה בלוטית
1אורן קנרי
1אורן קפריסאי
1אשל מאפו
1ברכיכיטון הסלעים
1ברוש מצוי אופקי
1גלדיצ'יה תלת קוצית בלי קוצים
1ושינגטוניה חוטית
1זית אירופי
1חרוב מצוי
1ערער אדום
1עוזרר קוצני
1ערער ארזני
1ערער ברמודי
1פיטוספורום בר זיתי
1פלפלון דמוי אלה
1קזוארינה אשונה
1קזוארינה דקיקה
1קליטריס מיובל
1קליטריס פרייס
1שקד מצוי
1תויה מזרחית
2אדר סורי
2אולמוס קטן עלים
2אלביציה ורודה
2אלון הגלעין
2אלון השעם
2ארז אטלנטי
2ארז הימלאי
2בוהיניה מגוונת
2בר זית בינוני
2ברוש אטלנטי
2ברוש אריזוני
2ברוש מצוי צריפי
2ברוש משונץ
2ברוש פורטוגלי
2ברוש קרח
2גרויליאה חסונה
2כליל החרש
2לבנה רפואי
2לגרסטרמיה הודית
2מילה סורית
2מיש בונגה - מיש 'גשר הזיו'
2מיש דרומי
2מכנף נאה
2עוזרר אדום
2קופרסוציפריס לילנד
2קטלב מצוי
2קלטריס כחלחל
2תמר מצוי

24-oct-2002 - עודכן בתאריך