בית כנסת באר שמואל - אונדרוף

בית כנסת באר שמואל - אונדרוף
 
נוסח התפילה - אשכנז
סורוצקין 47
18-mar-2003 - עודכן בתאריך