בתי אבות

שירותים לזקנים
בתי אבות
השמה בבתי אבות לתשושים
רשימת בתי אבות
הפיקוח על המעונות
בקהילה קיימים שירותים רבים המיועדים לאפשר לזקן לחיות בביתו גם אם הוא סובל מירידה בתפקוד היומיומי. הרשויות כיום נוטות לעודד את הזקן להשאר בסביבתו הטבעית ולפתח מגוון רחב של שירותים בקהילה על מנת להשאיר את הזקן בביתו ככל האפשר. במידה והזקן אינו מסוגל להשאר בביתו, מוצע לשקול אפשרות של כניסה לבית אבות.
בבתי האבות קיימות מחלקות לזקנים במצבים תפקודיים שונים: עצמאיים, תשושים, תשושי נפש וסיעודיים.
במקרים של חוסר בהירות בהגדרה התפקודית מומלץ לערוך אבחון גריאטרי
קיימים בתי אבות פרטיים ובתי אבות ציבוריים.
הפנייה לבית אבות באופן פרטי נעשית ישירות למסגרת.
פנייה לסידור מוסדי ציבורי הינה באמצעות הרשות המקומית :
לזקנים סיעודיים ותשושי נפש הפניה באמצעות לשכת הבריאות המחוזית, רח' יפו 86 טל' 5314811
לזקנים עצמאיים ותשושים באמצעות העובד הסוציאלי בלשכות הרווחה השכונתיות. לחיפוש לשכת הרווחה לחץ כאן.

השמה בבתי אבות לתשושים
המעבר לבית אבות:
המעבר למעון לזקנים מחולל שינוי משמעותי בחיי הזקן ומשפחתו, והוא מלווה בדרך כלל בתהליך הסתגלות מורכב. החיים בבית האבות שונים מבחינות רבות מן החיים בבית, אך במקרים מסוימים מהווה בית האבות מענה לצרכים שלא ניתן לספקם במסגרת ביתית.
הבחירה במעון מסוים משפיעה על איכות החיים של האדם עצמו ולכן ישנה חשיבות רבה לכך שהוא יקבל את ההחלטה בדבר המעון המתאים לו, לצרכיו ולציפיותיו.

בחירת המעון המתאים:
בבדיקת המעון יש לשים לב לפרטים הבאים:
שהמעון פועל ברישיון בר תוקף
שמועסקת בו עובדת סוציאלית
אם במקום יש יותר מקומה אחת, יש לוודא קיומה של מעלית
שהחלונות בחדרי המגורים, בחדר האוכל ובמטבח פונים אל מחוץ למבנה
שבחדר המגורים לא גרים יותר משני דיירים
ששטחו של חדר מגורים ליחיד מאפשר הכנסת ריהוט הכולל מיטה, ארון, שולחן וכסא
שבכל חדר יש יחידת שירותים הכוללת כיור, אסלה ומקלחון
שמותקן לחצן לקריאת מצוקה ליד המיטה ובמקלחון
שקיימים שטחי ציבור במעון ומחוצה לו
מהם השירותים הניתנים תמורת תשלום נוסף
שמתקיימות במקום פעולות חברה בבוקר ואחר הצהריים
שהאווירה במקום מתאימה לאופיו של הזקן.
מומלץ לבקר במקום בשעות שונות של היום על מנת להתרשם מן הפעילות והטיפול לאורך כל היום

תהליך הכניסה לבית אבות ציבורי לתשושים:

עפ''י תקנות הפיקוח על מעונות (התשס''א- 2001) יש צורך בהסכמת הזקן או האפוטרופוס שלו לכניסה למעון.
 1. יש לפנות אל העובדת הסוציאלית באזור המגורים של הזקן במקרה של פניה לבית אבות ציבורי, יקיים העובד הסוציאלי שיקול דעת מקצועי הנוגע להתאמתו של הזקן לבית אבות. בנוסף, יעברו הזקן ומשפחתו מבחן הכנסות, על פיו תיקבע השתתפותו בתשלום החודשי.
  (לרשימה) . במרבית המקרים מומלץ למצות את השירותים בקהילה לפני קבלת ההחלטה לצאת למסגרת מוסדית.
  כמו כן מומלץ לבקר עם הזקן עצמו בבית אבות אחד או יותר כחלק מתהליך קבלת ההחלטה.
 2. בכדי לסייע בתהליך של סידור קרוביך בבית- אבות באמצעות אגף הרווחה של עיריית ירושלים. עליכם להמציא את כל המסמכים המפורטים להלן.
  עלינו לציין שהגשת הבקשה לועדת החלטה נעשית רק אחרי ביקור בית והערכה מקצועית של העו''ס הממונה באזור המגורים של המועמד ורק לאחר שכל המסמכים המפורטים בידו.
  רשימת המסמכים הדרושים לסידור:
  1. תעודת זיהוי של קשיש.
  2. טופס מידע רפואי סיעודי מעודכן שממולא על ידי רופא ואחות קופ''ח.
  3. מסמכים רפואיים נוספים המפרטים את מצבו של המועמד כשמדובר על מחלות ממושכות או ירידה מנטאלית.
  4. דו''ח סוציאלי למתן שירותים לזקן
  5. אישור מביטוח לאומי על גובה הקצבה.
  6. אישור על פנסיה ממקום עבודה ( 3 חודשים).
  7. דף חשבון בנק של המועמד ( 3 חודשים).
  8. אישורים על הדירה של המועמד
   דירה ברכוש פרטי - נסח טאבו , הערכת שמאי.
   דירה בדמי מפתח - חוזה שכירות מוגנת, קבלות על שכ''ד, הערכת שמאי, נסח טאבו והפקדת מפתח בעירייה בעת הכניסה.
   דירה בשכירות פרטית - חוזה שכירות דיירות לא מוגנת, הצהרה בפני עו''ד שאין לו רכוש.
   דירה בשכירות סוציאלית, אישור מהחברה המשכירה+ הצהרה בפני עו''ד שאין לו רכוש.
  9. אישורי הכנסה של כל ילדי המועמד ובני זוגם ( 3 חודשים) ותעודות זיהוי של הילדים.
  10. העו''ס תמסור לכם להחתמת המועמד טופס על וויתור פנסיה וביטוח לאומי הויתור יכנס לתוקף ביום כניסת המועמד לבית - אבות. טפסים אלה יש להחזיר חתומים לעו''ס.

 3. העובד הסוציאלי בלשכת הרווחה יקבל החלטה מקצועית בנוגע להתאמתו של הזקן לסידור בבית אבות. במקביל יתבצע בלשכה מבחן הכנסות על פי האישורים שהוגשו ובסיומו תיקבע רמת השתתפותו של כל אחד מבני המשפחה בתשלום עבור בית האבות.

 4. הזקן ומשפחתו יזומנו לועדת החלטה שתתקיים בלשכת הרווחה. במהלך הועדה תהיה לזקן ומשפחתו הזדמנות להודיע על בית האבות המועדף מבחינתם. מומלץ להציג מספר מקומות מועדפים על מנת להרחיב את האפשרויות .
  זקנים המקבלים תשובה שלילית לפנייתם לסידור בבית אבות, רשאים לפנות שנית. היה ובקשתם לא נענתה, הם רשאים לפנות לועדת ערר במשרד הרווחה, ת.ד. 919 ירושלים.

 5. החומר לסידור מוסדי עובר אל מרכז המידע לזקן, משם הוא נשלח לבתי האבות שנבחרו על ידי הזקן ומשפחתו. הזקן יזומן על ידי צוות בית האבות לועדת קבלה בבית האבות עצמו.
  במידה והזקן נמצא מתאים, הוא ימתין שיתפנה מקום עבורו בבית האבות
  במידה והזקן לא נמצא מתאים, הוא יופנה על ידי מרכז המידע לבית אבות אחר.

 6. כאשר הזקן מתקבל לבית האבות, ונמצא עבורו מקום פנוי, עליו להסדיר את התשלום עוד לפני כניסתו לבית האבות, במרכז המידע לזקן, כיכר ספרא, בנין 7 קומה 2,
  טל' 120 700 700 1 בתיאום מראש. הזקן ובני המשפחה יתבקשו לחתום על חוזה עם עיריית ירושלים, תוך קבלת ההסבר לגבי התשלום החודשי ודמי הכניסה, וביצוע הוראת קבע לתשלום החודשי.
  קבלתו של הזקן לבית האבות מותנית בהשתתפות כל בני המשפחה כפי שנקבע במבחן ההכנסות. במקרים חריגים, ניתן לפנות לועדת חריגים

 7. עם סיום ההסדר הכספי והמשפטי יכול הזקן להיקלט בבית האבות, וזאת בתיאום עם המקום. זקן הנכנס לבית אבות זכאי לתקופת ניסיון של ששה חודשים במהלכם ניתנת לו הזדמנות להחליט האם הוא מעוניין להישאר במקום. במידה והוא עוזב את בית האבות לפני תום התקופה, יקבל החזר של דמי הכניסה. לאחר תום ששת חודשי הניסיון הקשיש לא יוכל לקבל החזר זה.

רשימת בתי אבות

הפיקוח על המעונות
מעונות לזקנים עצמאיים ותשושים פועלים ברשיון משרד העבודה והרווחה ונתונים לפיקוחו, בהתאם לתקנות חוק הפיקוח על המעונות, תשכ''ה - 1965.
על פי חוק זה לא ינהל אדם מעון שיש בו יותר משני חוסים, אלא אם קיבל רשיון לכך ממשרד העבודה והרווחה, ולא יפתח אדם מעון כל עוד לא ניתן הרשיון.
לשם ביצוע החוק הותקנו תקנות המתייחסות לתקופת רשיונות ותנאיהם, לתנאי המגורים במעונות, לתנאי החוסים לאמצעי בטיחות של מתקנים ושירותים במעונות, לתקן העובדים ולהכשרתם, לתנאי הכשירות של מנהלי מעונות ולפיקוח עליהם.
במסגרת חוק הפיקוח על המעונות ממנה שר העבודה והרווחה מפקחים שתפקידם לוודא שהמעון מספק לדייריו את כל השירותים הנדרשים. המפקחים מבקרים במעונות מספר פעמים בשנה, בשעות שונות של היממה, בביקורים מתוכננים מראש ובביקורי פתע. הערכת המפקחים מתבססת גם על מפגש עם מנהל המעון והצוות, ועם הדיירים.
מוסדות סיעודיים לזקנים פועלים ברשיון משרד הבריאות ונתונים לפיקוחו, בהתאם לקובץ הנוהלים שפרסם משרד הבריאות.

הרשיון והפיקוח מבטיחים שהמעונות והמוסדות הסיעודיים ימלאו אחר התקנות והנהלים שנקבעו לרווחת הזקנים, ומבטיחים את איכות הטיפול בהם.

כל דייר או בני משפחתו רשאים לפנות בבקשה או בתלונה על המעון בו הם שוהים.
תלונות על בתי אבות לעצמאיים ותשושים, ניתן להפנות אל משרד הרווחה, השירות לזקן.
טל' 5650111, פקס: 5650147, או לעיריית ירושלים, אגף הרווחה, המחלקה לזקן,
טל' 1-700-700-120, פקס: 6297104.

תלונות על מוסדות לתשושי נפש וסיעודיים יש להפנות ללשכת הבריאות המחוזית, טל' 5314811, פקס: 5314804.

המלצה:
לפני המעבר לבית אבות פרטי יש לוודא כי המקום מצוייד ברשיון הפעלה בר תוקף.
חזור
חיפוש