ב. שטח שיפוט

ספר התקציב
ב. שטח שיפוט
עד שנת 1967 -      38.1 אלף דונם
108.0 אלף דונם
126.3 אלף דונם

השטח המוניציפלי של ירושלים הוא כ-126 אלף דונם, לעומת כ-51 אלף דונם שטחה של תל
אביב-יפו, וכ-58 אלף דונם - שטחה של חיפה.
חזור
חיפוש