לטיני

לטיני
שם היצירה: ''Delicado''
מלחין: Azevedo, W. מעבד: Hautvast, Willy

שם היצירה: ''Latin Carnival''
מלחין: Cassell, A., Garcia, E.E., Valens, R., Rosa, R., Child, D. מעבד: Lopez, Victor

שם היצירה: ''Tijuana Taxi''
מלחין: Coleman, Ervan מעבד: Alpert, Herb

שם היצירה: ''Caravan''
מלחין: Ellington, Duke מעבד: Ployhar, J.D.

שם היצירה: ''Chica Bum'' (samba)
מלחין: Farrell, Kenneth L.

שם היצירה: ''The Girl from Ipanema''
מלחין: Jobim, A.C. מעבד: Ployhar, J.D,

שם היצירה: ''One Note Samba''
מלחין: Jobim, A.C. מעבד: James, Kelly

שם היצירה: ''Malaguena'' from the ''Andalucia'' Suite
מלחין: Lecuona, Ernesto מעבד: Cacavas, John

שם היצירה: ''Malaguena'' from the ''Andalucia'' Suite
מלחין: Lecuona, Ernesto מעבד: Beeler, Walter

שם היצירה: ''We Know Cha-Cha''
מלחין: Osterling, Eric

שם היצירה: ''Costa Brava''
מלחין: Osterling, Eric

שם היצירה: ''El Relicario''
מלחין: Padilla, Jose מעבד: Hubbell, Fred M.

שם היצירה: ''Fandango''
מלחין: Pekins, Frank מעבד: Werle, Floyd E.

שם היצירה: ''El Gato Montes''
מלחין: Penella, M.

שם היצירה: ''Liszt Goes Latin''
מלחין: Ployhar, J.D.

שם היצירה: ''La Cumparsita'' (tango)
מלחין: Rodriguez, Matos G.H. מעבד: Walters, H.L.

שם היצירה: ''Amparito Roca'' (Spanish March)
מלחין: Texidor, Jaime מעבד: Winter, A.

שם היצירה: ''The Tijuana Brass''
מלחין: The Tijuana Brass Band מעבד: Alpert, Herb

שם היצירה: ''Paso Flamenco''
מלחין: Vlak, Kees

שם היצירה: ''Happy Sound Selecction''
מלחין: Vlak, Kees

חזור
חיפוש