המנונים

המנונים
שם היצירה: ''La Brabanconne'' Belgium -National Antheme
מלחין: Campenhout, Van מעבד: Moerenhout, Jos

שם היצירה: ''Marche Lorraine''
מלחין: Ganne, Louise מעבד: Mahl, Franz

שם היצירה: Germany -National Antheme
מלחין: Hayden, Joseph מעבד: 1.Gostling, Mol 2.Deisenrith, Fr.

שם היצירה: ''Hatikva'' Istrael- National Antheme, עיבוד לתזמורת צבאית
מלחין: Imber, N.H. מעבד: Riklis, Shalom

שם היצירה: ''Hatikva'' Israel- National Antheme, עיבוד לתזמורת צה''ל
מלחין: Imber, N.H.

שם היצירה: ''Hatikva'' Israel- National Antheme
מלחין: Imber, N.H. מעבד: Richardson, Norman

שם היצירה: Denemark- National Antheme
מלחין: Kroyer, H.E. מעבד: Maas, Win

שם היצירה: ''La Marseillaise'' France- National Antheme
מלחין: Lisle, R. de מעבד: Delberq, A.

שם היצירה: ''O Canada'' Canada - National Antheme
מלחין: Maas, Win מעבד: Traditional

שם היצירה: Austria -National Antheme
מלחין: Mozart, W.A. מעבד: Gostling, Mol

שם היצירה: ''Inno di Mameli'' Italy- National Antheme
מלחין: Navaro, M. מעבד: Gosting, Mol

שם היצירה: Netherlands- National Antheme
מלחין: Nessouwe, W. van

שם היצירה: ''The Star-Spangled Banner''
מלחין: Smith, John Stafford מעבד: Damrosch, Walter & Sousa, J. Ph.

שם היצירה: ''The Star-Spangled Banner''
מלחין: Smith, John Stafford מעבד: Gosting, Mol

שם היצירה: Argentina - National Antheme
מלחין: Traditional

שם היצירה: Chekho-Slovakia- National Antheme
מלחין: Traditional מעבד: Hautvast, Willy

שם היצירה: Spain- National Antheme
מלחין: Traditional מעבד: Hautvast, Willy

שם היצירה: England- National Antheme
מלחין: Traditional מעבד: Molenaar, P.J.

שם היצירה: Norwey- National Antheme
מלחין: Traditional מעבד: Molenaar, P.J.

שם היצירה: Sweden- National Antheme
מלחין: Traditional מעבד: Molenaar, P.J.

שם היצירה: ''America the Beautiful''
מלחין: Ward מעבד: Moffit, Bill

שם היצירה: ''Ons Hemecht'' Luxemburg- National Antheme
מלחין: Zinnen, A. מעבד: Gosting, Mol

שם היצירה: Switzerland- National Antheme
מלחין: Zwyssing, P. מעבד: Pala, John

שם היצירה: ''Denemark Song of Freedom''


שם היצירה: ''France Fanfare''


שם היצירה: ''The Marines' Hymn''


חזור
חיפוש