מארשים וקורלים

מארשים וקורלים
שם היצירה: ''Colonel Bogey'' March
מלחין: Alford, Kenneth J.

שם היצירה: ''Choral''
מלחין: Anonymus מעבד: Minsky, Meir

שם היצירה: ''World's Fair March''
מלחין: Antonini, Alfredo מעבד: Cacavas, John

שם היצירה: ''6 Bach Koralen''
מלחין: Bach, J.S. מעבד: Pijlman

שם היצירה: 1. Chorale 2. 10 Chorales from ''Johannes Passion''
מלחין: Bach, J.S. מעבד: 1. Newe Zeev 2. Evron, Yehuda

שם היצירה: March from ''The Consecration of the House''
מלחין: Beethoven, Ludwig van מעבד: Davis, Alberto O.

שם היצירה: ''Gallant West March''
מלחין: Bender, Mitchell

שם היצירה: ''Military Escort'' March
מלחין: Bennett, Harold

שם היצירה: ''Osterreichische Marschperlen'' Potpourri
מלחין: Bernhauer, Anton & Uhl, Martin

שם היצירה: ''Prelude and March''
מלחין: Bloch, Ernest מעבד: Erickson, Frank

שם היצירה: ''Funeral March''
מלחין: Bohem, Y.

שם היצירה: ''March X'', March Y''
מלחין: Bohem, Y.

שם היצירה: Marches num. 1,2,3,4,5
מלחין: Bohem, Y.

שם היצירה: ''Wiener Stadtwache'' March
מלחין: Borschel, Erich

שם היצירה: ''March of the Pierrots''
מלחין: Bosc מעבד: Butchel, Forrest L.

שם היצירה: ''Orpheus in a Jam''
מלחין: Butchel, Forrest L.

שם היצירה: ''Pavana and March''
מלחין: Byrd, William מעבד: Gordon, Philip

שם היצירה: ''Zodiac'' Concert March
מלחין: Carter, Charles

שם היצירה: ''Mickey Mouse March''
מלחין: Dodd, Jimmie מעבד: Cofield, Frank D.

שם היצירה: ''Mexicana''
מלחין: Erickson, Frank

שם היצירה: ''March Capriccioso''
מלחין: Erickson, Frank

שם היצירה: ''Medley of Marches''
מלחין: Evron, Yehuda

שם היצירה: ''Degel Ha-Neshek''
מלחין: Evron, Yehuda

שם היצירה: ''His Honor'' March
מלחין: Fillmore, Henry

שם היצירה: ''Georgia Porcupine''
מלחין: Fischoff, George

שם היצירה: ''The Scout Parade''
מלחין: Hauver, Ray

שם היצירה: ''Blaze Away''
מלחין: Holzmann, A.

שם היצירה: ''Exhibition March''
מלחין: Howard, George S. מעבד: Gastyne, Serge de

שם היצירה: ''Caernarvon Castle'' from ''The Castles of Britain'' suite
מלחין: Johnson, Laurie

שם היצירה: ''Ray of Hope'' Concert March
מלחין: Kawasaki, Masaru

שם היצירה: ''Carnival Day'' Concert March
מלחין: Kenny, George

שם היצירה: ''Invictus'' March
מלחין: King, K.L.

שם היצירה: ''Hosts of Freedom''
מלחין: King, K.L.

שם היצירה: ''The Israeli''
מלחין: Levi, Rene

שם היצירה: ''March II''
מלחין: Lewallen, James C.

שם היצירה: ''The Air Express'' March
מלחין: Lynn, David A.

שם היצירה: ''American Embassy March''
מלחין: Macbeth, James

שם היצירה: ''American Patrol''
מלחין: Meacham, F.W. מעבד: Delhaye, Alyre

שם היצירה: Es war einmal ''Marchenfantasie''
מלחין: Milde, Friedrich

שם היצירה: ''The Little Giant'' March
מלחין: Moon, H. מעבד: Roberts, Charles J.

שם היצירה: ''Bonne Mary of Argyle''
מלחין: Nelson, S. מעבד: Kriek, A.

שם היצירה: ''Equinox'' Concert March
מלחין: Osterling, Eric

שם היצירה: ''Colonel George S. Howard''
מלחין: Pecking, Hermann

שם היצירה: ''Festive March''
מלחין: Purdy, Joseph F.

שם היצירה: ''The Ballad of the Green Berets'' for quickstep band
מלחין: Salder, Barry & Moore, Robin מעבד: Warrington, John

שם היצירה: ''The Loyal Legion''
מלחין: Sausa, John Philip מעבד: Hunsberger, D.

שם היצירה: ''Our Flirtations''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''El Capitan''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''The Belle of Chicago''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''The Gladiator''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''Hands Across the Sea''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''Washington Post''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''King Cotton''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''Manhattan Beach''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''Semper Fidelis''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''The Crusader March''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''The Stars and Stripes Forever''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''High School Cadets''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''Liberty Bell''
מלחין: Sausa, John Philip מעבד: Butchel, Forst L.

שם היצירה: ''The Thunderer''
מלחין: Sausa, John Philip

שם היצירה: ''March Militaire''
מלחין: Schubert, F. מעבד: Retford, M.

שם היצירה: ''Salutation'' March
מלחין: Seitz, Ronald F. מעבד: Yoder, Paul

שם היצירה: ''Loysville Orphans' Home Boys' Band'' March
מלחין: Seitz, Ronald F.

שם היצירה: ''National March of Israel''
מלחין: Sherling, M.

שם היצירה: ''Blaze of Glory''
מלחין: Slate, Morrison & Keith מעבד: Johns, Tom

שם היצירה: ''Medalist March''
מלחין: Snesrud, Arlin

שם היצירה: ''March Legal''
מלחין: Stewart, John D.

שם היצירה: ''צה''ל צועד''
מלחין: Talmi, Y.

שם היצירה: ''When The Saints Go Marching In''
מלחין: Traditional מעבד: Walters, Harold L.

שם היצירה: ''Levantine March''
מלחין: Walker, Richard

שם היצירה: ''American Division'' March
מלחין: Whiting, Chester E. מעבד: Mays, Earl R.

שם היצירה: ''76 Trombones'' from the Musical Comedy ''The Music Man''
מלחין: Willson, Meredith מעבד: Lang, Ph.J.

שם היצירה: ''Centennial'' Concert March
מלחין: Willson, Meredith מעבד: Petersen, Ted

שם היצירה: ''Kaleidoscope March''
מלחין: Wilson, Curtis

שם היצירה: ''battle Hymn of ths Republic''
מעבד: Hautvast, Willy

שם היצירה: ''Mr. Touchdown''
מעבד: Ployhar, James D.

שם היצירה: ''March of the Irish Guard''
מעבד: Ployhar, James D.

שם היצירה: ''Farewell to Novia Scotia''
מעבד: Riddle, Peter H.

חזור
חיפוש