סולו

סולו
שם היצירה: ''Feelings''
מלחין: Albert & Gaste מעבד: Ahroni, Eli

שם היצירה: ''A Trumpeter's Lulla''
מלחין: Anderson, Leroy מעבד: Lang, P.J.

שם היצירה: ''Bugler's Holiday''
מלחין: Anderson, Leroy מעבד: Edward, M/

שם היצירה: ''Venice Carnival''
מלחין: Araban, J. מעבד: 1.Sinelnikov, E. 2.Dokshitzer, T.

שם היצירה: ''Concertino''
מלחין: Arend, A. Den

שם היצירה: ''Andante et Allegro''
מלחין: Barat, J.Ed. מעבד: Marsteller, R.L.

שם היצירה: ''Trombone Talk'' duet
מלחין: Barsotti, Roger

שם היצירה: ''Bassoonata''
מלחין: Bennett, David

שם היצירה: ''Cornet Carrilon''
מלחין: Binge, Rloland מעבד: Molenaar, J.

שם היצירה: Concerto for Alt Saxophone
מלחין: Bingle, Ronald

שם היצירה: ''Concertino''
מלחין: Brand, V. מעבד: Khavkin, M.

שם היצירה: ''Amourette''
מלחין: Burke, James F. מעבד: Leidzen, E.

שם היצירה: Suite for Trumpet and Cuncert Band
מלחין: Cabino, Al

שם היצירה: ''Pierrot's Trumpet''
מלחין: Caneva, Ernest O.

שם היצירה: ''Beelzebub'' Air Varie
מלחין: Catozzi, A.

שם היצירה: ''Songbird
מלחין: Chattaway, Jay

שם היצירה: ''Lyric for Trumpet''
מלחין: Collier, Ron

שם היצירה: ''Happy-Go-Lucky''
מלחין: Course, William B.

שם היצירה: ''Bubbling Brass''
מלחין: Eisch, S.D.

שם היצירה: ''Portrait'' of a Drummer
מלחין: Feldstein, Saul

שם היצירה: ''Shoutin' Lisa Trombone''
מלחין: Fillmore, Henry מעבד: Meij, Johan

שם היצירה: ''Bright Eyes''
מלחין: Finlayson, Walter Alan

שם היצירה: ''Scherzo''
מלחין: Goldman, E.F.

שם היצירה: ''Morceau Symphonique''
מלחין: Guilmant, Alxandre מעבד: Shepard, Wesley

שם היצירה: ''Suite of Dances''
מלחין: Handel, G.F. מעבד: Kinyon, John

שם היצירה: Concerto pour clarino avec accomp. L'orhestre
מלחין: Hayden, Josef מעבד: Hanniken, J.

שם היצירה: Concerto pour clarino avec accomp. L'orhestre
מלחין: Hayden, Josef מעבד: Newe, Zeev

שם היצירה: ''Solo Pomposo''
מלחין: Hayes, Al

שם היצירה: ''Tricky Trombone''
מלחין: Helyer, Jack

שם היצירה: ''Junior Miss''
מלחין: Huffnagle, Harry

שם היצירה: ''Comedian's Galop'', op. 26, no. 2
מלחין: Kabalevsky, Dmitri מעבד: Richardson, M.

שם היצירה: ''Night Soliloquy''
מלחין: Kennan, Kent

שם היצירה: ''Tubby the Tuba''
מלחין: Kleinsinger, George מעבד: Roach, G.F.

שם היצירה: ''Concerto''
מלחין: Kogan, Lev

שם היצירה: ''Cracker Jacks''
מלחין: Lamater, E.

שם היצירה: ''The Triumphant''
מלחין: Melillo, Stephen

שם היצירה: ''Czardas'' for xylophone and concert bans
מלחין: Monti. Vittorio מעבד: Hautvast, W.

שם היצירה: Concerto in B flat K191 (part 2)
מלחין: Mozart, W.A. מעבד: Fote, Richard

שם היצירה: Horn Concerto no. 1
מלחין: Mozart, W.A. מעבד: Zurmuhle

שם היצירה: Horn Concerto no. 3
מלחין: Mozart, W.A. מעבד: Katz, E.

שם היצירה: Concerto in B flat, K191 (part 2-Rndo)
מלחין: Mozart, W.A. מעבד: Fote, Richard

שם היצירה: ''Trumpet Tune and Air''
מלחין: Purcell, Henry מעבד: Mellena

שם היצירה: ''Trunpet Voluntary''
מלחין: Purcell, Henry מעבד: Duthoit, W.J.

שם היצירה: ''The Flyer''
מלחין: Ridewood, R.

שם היצירה: Mountain Concerto for piano solo with band acc.
מלחין: Schaum, John W. מעבד: Kundmann

שם היצירה: ''The Days of Messiah''
מלחין: Scherling, M.

שם היצירה: ''Three Jolly Airmen''
מלחין: Siebert, Edrich

שם היצירה: ''On the Track''
מלחין: Simpson, J.

שם היצירה: ''Frog's Romance''
מלחין: Troyan, V.

שם היצירה: ''One Finger Polka'' solo-novelty
מלחין: Walters

שם היצירה: Concerto for Clarinet
מלחין: Weber, C.M. מעבד: Brown,T.C.

שם היצירה: ''Rigaudon''
מלחין: Ya'aran, M.

שם היצירה: ''When Love is Young''
מלחין: Zyncczak, S. & Dedrick, S.

שם היצירה: ''Venice Carnival''
מעבד: 1.Del staigers 2. Clarke H. L.

שם היצירה: ''Clarinet Polka''


שם היצירה: ''Cecile Chaminade'', op. 107 concertino for flute solo
מעבד: Wilson, Clayton

שם היצירה: ''The Joy-Wheel''


חזור
חיפוש