חינוך יסודי

חינוך יסודי
מערכת החינוך היסודי בירושלים כוללת בתי ספר, בהם מוסדות חינוך שכונתיים עם זיקה לקהילה המקומית וכן, בתי''ס ייחודיים על-אזוריים.

המערכת מאופיינת במגוון רחב של בתי''ס בעלי שונות בהרכב החברתי-תרבותי של אוכלוסיית תלמידיהם ובמגוון זרמים ואידיאולוגיות חינוכיות.

ראוי לציין שמרבית בתי''ס השכונתיים - קהילתיים פיתחו תכניות חינוכיות ייחודיות.
רוב בתי הספר היסודיים מאורגנים באזורי רישום לפי מרחבים גאוגרפיים עם זיקה בין בית הספר לאזור המגורים (מסיבות נגישות, בטיחות, סביבה חברתית).

החל משנת הלימודים תשנ''ו, עפ''י החלטת ראש העיר, מיושמת מדיניות מבוקרת להגמשת אזורי הרישום המדגישה את עקרון זכות ההורים לבחור את המוסד החינוכי בו ילמד ילדם.

לפרטים נוספים: 02-6297780
חזור
חיפוש