קורסים


הנחות:
• כל ההנחות - משכ''ל בלבד ולא מסדנאות מבחן ושיעורי ניסיון.
• הנחה לסטודנטים 10%
• הנחת חד הוריות 10%
• הנחת ילד שני בקורס 10% (על הקורס הזול מביניהם)
• עובדי עירייה זכאים להחזר של 50% כמקובל. הבקשה תוגש למחלקת כ''א באגף העובד.
הנחות מיוחדות: יש להגיש מכתב מפורט + שלושה תלושי משכורת של שני ההורים + צילום תעודת זהות וספח