כללי התנהגות והוראות בטיחות

כללי התנהגות והוראות בטיחות
עמק הצבאים הוא אתר טבע עירוני-קהילתי. בפארק חי עדר צבאים, רגיש לפעילות אדם. לכן, קהל המבקרים מתבקש לשמור על הכללים הבאים:

» אין להיכנס לאזורי הליבה הטבעית - השטח המסומן בחבל מיועד לטיפוח עדר הצבאים בלבד.

» יש לטייל רק בשבילים ובשטחים המסומנים.

» אין להתקרב אל הצבאים והעופרים, לגעת בהם או להאכילם.

» יש לשמור על הניקיון - קחו את האשפה עמכם בחזרה לחדר המחזור.

» יש לשמור על החי והצומח.

» אין להבעיר אש בשטח הפארק.

» אין להכניס כלבים לשטח הפארק.

» אין להיכנס לבריכות המים.

» יש לשמור על השקט בשטחים הסמוכים לשכונת המגורים.

» ילדים מתחת לגיל 9 לא יכנסו לעמק לבד ללא ליווי מבוגר.

בכל מפגע או אירוע חריג - נא לדווח מיידית למוקד 106 העירוני.

תודה על עזרתכם בשמירה על המקום ובברכת ביקור מוצלח ותצפית מהנה!