רשימת שימור אתרים
מס' אתר: כתובת: גוש: חלקה:
נמצאו 5407 תוצאות מוצגים 500 תוצאות
עמוד 1 מתוך 25
  מס' האתר שם האתר גוש חלקה כתובת
       11 בתי כנסת בשכונת רחובות הבוכרים 30084 105 בתי כנסת-בשכונת רחובות בוכרים
       16 33 רחוב יוסף בן מתתיהו 30050 0 33 רחוב יוסף בן מתתיהו
       34 רחוב דוד ילין 25 פינת רח'פינס 30066 26 רחוב דוד ילין 25 פינת רח'פינס
       39 רחוב יצחק שולל 30067 134 רחוב יצחק שולל
       45 בית מדרש דברי מנחם 30086 926 בית מדרש דברי מנחם
       64 המיסיון הפיני 30052 103 המיסיון הפיני
       65 בית בן-דור 30052 132 בית בן-דור
       66 בית הקונסוליה החבשית 30061 4 בית הקונסולי
       69 בי"ח איטלקי (משרד החינוך 30061 99 בי"ח איטלקי (משרד החינוך
       102 מיבנה הקבוקיה 30036 158 מיבנה הקבוקיה
       109 בי"ח ע"ש מאיר רוטשילד 30061 14 בי"ח ע"ש מאיר רוטשילד
       110 10 רחוב מונבז 30052 147 10 רחוב מונבז
       118 בי"ח ביקור חולים 30050 0 בי"ח ביקור חולים
       119 כנסיה אמריקאית 30050 0 כנסיה אמריקאית אפיסקופלית
       121 בית בנין 30050 0 בית בנין
       124 בי"ס אליאנס 30074 59 בי"ס אליאנס (נהרס
       131 נחלת ציון 30047 45 רחוב נוב 8 - נחלת ציון
       132 רחוב עין צורים 12 נחלת ציון (פרט 30047 108 רחוב עין צורים 12 נחלת ציון (פרט
       172 בית אוסישקין 30038 93 בית אוסישקין
       173 בית הרב הרצוג 30038 144 בית הרב הרצוג
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
לעמוד הבא